MOBILNÉ A KONTAJNEROVÉ KOTOLNE

Prenájom a predaj teplovodných kotolní do 2500 kW a parných kotolní do 16000 t/h.

PRENÁJOM MOBILNÝCH KLIMATIZÁCIÍ

Prenájom mobilných klimatizačných a chladiacich zariadení s výkonom od 4kw do 150 kW.

VYKUROVANIE STAVIEB, HÁL A STANOV

Riešenia pre dočasné vykurovanie stavieb, priemyselných objektov a veľkokapacitných stanov

DODÁVKY PLYNU

Predaj Propán Butánu do zásobníkov alebo vo fľašiach. Návrh a inštalácia LPG zásobníkov. Dodávky technických plynov.