3A s.r.o.

Majernikova 2,

84105, Bratislava

IČO: 35868007DIČ: 2021753503IČ DPH: SK2021753503

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2901 2198

Spoločnosť 3A s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 29888/B

Kontaktná osoba:

Pavel Andrassy  

Tel: 00421 911 03 11 11 

Email: info@3a.sk

Kontaktný formulár: