O nás

Spoločnosť 3A s.r.o. je špecializovaná odborná spoločnosť zameraná na poskytovanie rýchlo a všade dostupných energetických riešení naozaj pre každého.


Hlavnou činnosťou spoločnosti pod obchodnou značkou MobilEnergy je prenájom:

  • teplovodných kotolní s výkonom od 22 kW do 2 500 kW
  • prenájom teplovzdušných agregátov s výkonom od 45 kW do 700 kW
  • prenájom klimatizačných zariadení s výkonom od 4 kW do 450 kW

viac informácií nájdete na MOBILENERGY.SK

Spoločnosť 3A s.r.o. poskytuje svoje služby spojené s nájmom  zariadení pod obchodnou značkou MobilEnergy na Slovensku, v Českej Republike, Maďarsku, ale aj ďalších krajinách strednej Európy.


Spoločnosť 3A s.r.o. ďalej ponúka svojim zákazníkom:

  • pod obchodnou značkou PRIMAPLYN dodávky propánu, propán butánu a technických plynov vo fľašiach a do zásobníkov.

Viac informácií nájdete na PRIMAPLYN.SK


  • pod obchodnou značkou PRIMASOL prevádzkuje veľkoobchod a maloobchod  s technikou pre vykurovanie, klimatizáciu, a plynovými spotrebičmi.

          Viac informácií nájdete na PRIMASOL.SK